Welke klachten?

Integratieve kindertherapie is er voor klachten waarop kinderen, hun ouders of verzorgers geen antwoord hebben. In de behandeling staat het kind centraal.

Doel is uw kind zich weer vrij en blij te laten voelen.

Deze vorm van kindertherapie is een effectieve, kortdurende vorm van psychotherapie die geschikt is bij de volgende problemen:

  • Bij problemen zoals boosheid, woedeaanvallen, liegen, stelen, niet luisteren, gebrek aan concentratie, angstig, faalangstig, onzeker voelen, stil zijn, zichzelf pijn doen, weinig vriendjes/vriendinnetjes hebben.
  • Bij haperingen in de ontwikkeling die zich uiten in problemen met eten, slapen, zindelijkheid, hechting, motoriek, taal en spraak duimen, nagelbijten, haarplukken of tics.
  • Bij verwerking van nare gebeurtenissen zoals scheiding van ouders of ernstige ziekte van een ouder, het overlijden van dierbaren en bij psychische problemen zoals trauma, angst, somberheid, dwangmatig gedrag.
  • Bij lichamelijke en psychosomatische klachten zoals buikpijn, hoofdpijn, eczeem of hyperventilatie.

________________________________

Brigitte van der Linden
Scheepstimmermanstraat 24, 1019 WX Amsterdam
Tel: 06-499 169 19

 praktijk.brigitte@gmail.com

Advertenties