Therapeut

Mag ik me even aan u voorstellen?

Ik ben Brigitte van der Linden. Sinds 2006 werkzaam als kindertherapeut in het Oostelijk Havengebied in Amsterdam en sinds kort op IJburg. Ik ben samenwonend en moeder van twee zonen.

Brigitte-van-der-Linden-442
In mijn praktijk voor kindertherapie ontvang ik kinderen tussen de vier en veertien jaar die ergens last van hebben. In individuele therapie of begeleiding draag ik bij aan een verandering en verbetering van de situatie waarin het kind zich bevindt.

Van oorsprong ben ik pedagogisch hulpverlener/groepsleidster, geschoold in het werken met moeilijk opvoedbare kinderen.

Ik heb binnen het onderwijs diverse projecten met audiovisuele middelen gemaakt en ben zo in aanraking gekomen met professioneel televisie maken. Ik heb letterlijk veel gezien en kan goed observeren en analyseren. Ik heb geleerd doortastend en communicatief te werken.

Integratief therapeut
Aan de Nederlandse Academie voor Psychotherapie heb ik de vierjarige post-academische opleiding Integratieve Kindertherapie gevolgd.

Tevens ben ik in het bezit van het Europees Certificaat Psychotherapie (ECP), het Europese keurmerk voor psychotherapie, en aangesloten bij de  bij de NVECP, het Nederlands Verbond voor ECP-Houders, therapeuten die beschikken over een Eurocertificaat voor Psychotherapie. Jaarlijks volg ik bij- en nascholingen zoals EFT, rouwverwerking, systemische begeleiding na scheiding.

In mijn werkwijze staat het kind centraal. Ik ga uit van de mogelijkheden tot verandering die altijd aanwezig zijn.

Elk kind wil leren, wil erbij horen, wil ertoe doen. Elk kind verdient het om geliefd te worden, om gehoord en gezien te worden. Ik streef er steeds naar om uw kind weer blij en gelukkig door het leven te laten gaan.

Soms zijn er omstandigheden waardoor de ouders het even niet alleen af kunnen; mijn hulp en zorg dragen bij aan verbetering van de situatie voor de ouder en kind.

Specialisaties:
Ik ben gespecialiseerd in het begeleiden van kinderen

• die bang of boos zijn
• die door weinig zelfvertrouwen belemmerd worden
• die heel slim zijn en niet lekker in hun vel zitten
• die een zieke ouder hebben en met rouw te maken krijgen

In mijn praktijk voor kindertherapie kan iedereen vinden wat hij of zij nodig heeft. Een training of juist liever individuele begeleiding, het is er allebei. Ik bied maatwerk.
________________________________

Brigitte van der Linden
Cas Oorthuyskade 110
1087 BB Amsterdam
IJburg West – Haveneiland (tegenover Steigereiland)
Tel: 06-499 169 19

praktijk.brigitte@gmail.com