Trainingen

Trainingen

1. Bouwen aan zelfvertrouwen
2. Ontwikkeling van het basisschoolkind
3. Brugklastraining

* * *

1. BOUWEN AAN ZELFVERTROUWEN

De meeste ouders beginnen intuïtief aan het ouderschap en doorlopen het met vallen en opstaan. Als aanstaand ouder kun je je nauwelijks voorstellen wat het betekent om ouder te zijn.

De meeste ouders realiseren zich niet in hoeverre je eigen achtergrond en opvoeding van invloed zijn op de opvoeding van je kinderen. Je maakt waarschijnlijk een aantal bewuste keuzes, maar tegelijkertijd verlopen een heleboel aspecten in de opvoeding volstrekt onbewust.

In de oudercursus gaan we onder meer onderzoeken welke onbewuste overtuigingen en ideeën een rol spelen. Als je ze kunt herkennen kun je bewuster kiezen voor handhaving of voor verandering. Zodat je met meer zelfvertrouwen als ouder in de opvoeding staat.

Bouwen aan Zelfvertrouwen is ook een concrete en praktische cursus; je krijgt handvatten aangereikt waar je direct mee aan de slag kunt.

Mijn ervaringen als kindertherapeut met ouders en kinderen de afgelopen 8 jaar hebben er toe geleid dat ik dit programma heb samengesteld.

Tijdens mijn opleiding aan het NAP is er uitgebreid aandacht besteed aan het opzetten en geven van trainingen.

Bouwen aan zelfvertrouwen maakt opvoeden makkelijker en leuker. Je krijgt er energie van!

De cursus bestaat uit vijf dagdelen met vijf verschillende thema’s:

1: Wat je nog niet wist over zelfvertrouwen. Inzicht krijgen in je eigen opvoedingsdoelen en –waarden: wat vind jij belangrijk?

2: Hoe versterk je zelfvertrouwen bij je kind? De rol van communicatie.

3: Hoe groeit zelfvertrouwen bij je kind? Wat voor funktie heb je daarin als ouder?

4: Op de proef stellen van zelfvertrouwen: omgaan met boosheid en lastig gedrag

5: Spiegelen van zelfvertrouwen. Wat draag je uit als opvoeder? Inzicht krijgen in je sterke kanten. Ontdekken wat je belemmert.

Je kan je vanaf nu inschrijven, ik start bij voldoende (8) deelnemers.

• Maandagavond
• Tijd van 19.30 tot 21.45 uur
• Locatie: Cas Oorthuyskade 110, IJburg

Reacties van eerdere deelnemers:

  • “De eerste avond was een grote eye-opener, ik scoorde er direct resultaat mee”
  •  “Ik hou van oplossingen, de derde avond bood veel oplossingen”
  •  “Ik heb mijn patronen kunnen doorbreken”
  •  “Herkenning en bewustwording”
  •  “Duidelijke uiteenzetting van soms lastige situaties”
  •  “Door te doen kreeg ik veel inzicht”

Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail of bel.

2. WORKSHOP: ONTWIKKELING VAN HET BASISSCHOOLKIND

In vogelvlucht nemen wij u mee op reis door de ontwikkelingspsychologie van het kind in de leeftijd van 4 tot 12 jaar.

Tijdens de avondworkshop hebben we het over wat een kind al kan op een bepaalde leeftijd, wat je mag verwachten en waar het kind nou juist behoefte aan heeft.

Welke opstelling van de ouder is aanvullend en ondersteunend?

We bieden u een compact en informatief overzicht. In de samenvatting kunt u een en ander nog eens nalezen.

De workshop start bij voldoende deelnemers op dinsdag of woensdagavond. Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail of bel.

3. BRUGKLASTRAINING. ZEKER VAN JEZELF NAAR DE MIDDELBARE SCHOOL.

De brugklastraining is een leuke praktische training om kinderen voor te bereiden op de brugklas. De training is speciaal bedoeld voor jongens en meisjes die nu nog in groep 8 van de basisschool zitten en binnenkort de overstap naar de brugklas maken. Die overstap is groot. Er verandert veel; ze nemen afscheid van de vertrouwde basisschool, de juf, en vriendjes. En dan is er een nieuwe school, introductiedagen, een nieuwe klas, nieuwe vakken en verschillende docenten

Voor alle kinderen is dit spannend, echter de een heeft meer moeite met al deze veranderingen, dan de ander. Sommige kinderen gaan zich onzeker voelen.

De brugklas-training zorgt dat je met zelfvertrouwen naar de middelbare school gaat. Het is een leuke training waarin je werkt aan een positief zelfbeeld. Je ontdekt dat je de baas bent over jouw gedachten waardoor je je kan ontspannen en het beste uit jezelf leert halen. De kinderen worden sociaal-emotioneel sterker.

Je ontdekt meer uit jouw mogelijkheden te halen. In de training leer je van elkaar en krijg je de kans om nieuw geleerde technieken direct in de praktijk te oefenen en elkaar daarbij te helpen.

Onderwerpen die aan bod komen:

– Wat verwacht je van de brugklas? Wat is waar en wat is niet waar?

– Hoe gedraag je je in een nieuwe omgeving? Hoe wil je je gedragen?

– Kwaliteiten onderzoek; welke kwaliteiten heb je en welke zou je verder willen ontwikkelen?

– Helpende gedachten ontwikkelen; niet-helpende gedachten herkennen en veranderen.

3 bijeenkomsten van vijf kwartier
Kosten: € 150
Aanvang mei en juni 2014

Na zes weken op de middelbare school organiseer ik een terugkomdag, om ervaringen uit te wisselen.

Heb je interesse of wil je meer informatie? Stuur dan een e-mail of bel

________________________________

Brigitte van der Linden
Cas Oorthuyskade 110
1087 BB Amsterdam
IJburg West – Haveneiland (tegenover Steigereiland)
Tel: 06-499 169 19

praktijk.brigitte@gmail.com