Kosten en info

Tarief oudergesprekken: 90 euro, kindsessies: 90 euro

Zowel oudergesprek als kindsessie duren 50 minuten.

Informeert u bij uw zorgverzekeraar of u de sessies voor kindertherapie vergoed krijgt.

VIT logo 196Ik ben aangesloten bij de beroepsvereniging VIT: Vereniging van Integraal Therapeuten en bij de NVECP, het Nederlands Verbond voor ECP-Houders, therapeuten die beschikken over een Eurocertificaat voor Psychotherapie.

KvK-nummer: 34350284

RBCZ-logo_CMYK_payoff 150Ik ben tevens ingeschreven in het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg RBCZ. Het is belangrijk om deze koepelorganisatie (RBCZ) te noemen als u bij uw zorgverzekering informeert of en in welke mate u voor vergoeding in aanmerking komt.

Vanaf 2023 zijn de meeste zorgverzekeraars helaas niet meer bereid te vergoeden vanuit de aanvullende verzekering. Ik heb nog geen contract bij de gemeente, dat gaat pas later in het jaar in. In vele gevallen zult u dus zelf de kosten van de behandeling moeten betalen.

Klachtprocedure

Mocht u onverhoopt ontevreden zijn, dan hoor ik dat natuurlijk het liefst heel graag van u zelf. Dan hoop ik in een gesprek met u het te kunnen oplossen.

Komen we er samen niet uit, dan kunt u een beroep doen op een klachtenfunctionaris die u kan bijstaan. Dit valt onder het klachtrecht van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz). U kunt hiervoor contact opnemen met mijn beroepsvereniging de VIT (http://www.vit-therapeuten.nl).

In navolging van deze wet ben ik ook aangesloten bij een geschilleninstantie en dat is de SCAG (http://www.scag.nl).

Als geregistreerd therapeut val ik onder het Tuchtrecht van de RBCZ (zie http://www.tcz.nu).

Kijkt u ook op de website van de VIT: www.vit-therapeuten.nl

IKTA
IKTA

Kindertherapie Amsterdam is aangesloten bij IKTA, een samenwerkingsverband van Integratieve Kinder- en Jongerentherapeuten met een praktijk in Amsterdam. Kinder- en jongerentherapeuten die aangesloten zijn bij IKTA hebben een zelfstandige praktijk in Amsterdam, zijn opgeleid op minimaal post-HBO-niveau en geregistreerd bij een beroepsvereniging die hen verplicht tot jaarlijkse bijscholingen, intervisie en supervisie, en die vergoeding door zorgverzekeraars mogelijk maakt.

________________________________

Brigitte van der Linden
Cas Oorthuyskade 110
1087 BB Amsterdam
IJburg West – Haveneiland (tegenover Steigereiland)
Tel: 06-499 169 19

praktijk.brigitte@gmail.com