Hoe werkt het?

Integratieve kindertherapie richt zich op de binnenwereld van het kind, op de verhoudingen binnen het gezin en op de interactie met de omgeving.

In de therapie zijn verschillende verklarings- en behandelmodellen geïntegreerd. Daaruit worden interventies gekozen die passen bij het kind of het specifieke probleem.

Elke individuele behandeling is dus verschillend. Want de vorm wordt niet bepaald door de methode, maar door het kind.

Dit gebeurt op een speelse manier in individuele sessies van een uur.

Het kind weet het, kan het en doet het

Het uitgangspunt is dat het kind de oplossing in zich draagt. Dat het “weet” wat het nodig heeft.

Het kind heeft alleen niet altijd direct toegang tot zijn of haar hulpbronnen. Het heeft daarbij soms hulp nodig, een prikkel om het probleem zelf actief aan te kunnen pakken.

Betrokkenheid en een actieve opstelling van de ouders is van groot belang.

Vier stappen

  1. De eerste stap is het invullen van een vragenlijst. Daarop volgt een zogenoemd intakegesprek waarbij de ouders hun kijk op de situatie geven.
  2. Tijdens de eerste 5 sessies met het kind wordt het probleem verkend en de diagnose gesteld. Daarna vindt een tweede gesprek met de ouders plaats om de voortgang te bespreken.
  3. Doorgaans zijn hierna niet meer dan 5 tot
  4. 10 sessies nodig. Het aantal is afhankelijk van de ernst van het probleem en de mogelijkheden en inzet van het kind.
  5. Na afloop vindt er een evaluatiegesprek plaats waarin adviezen en tips voor de omgang met het kind worden aangereikt. De leerkracht of andere belanghebbenden kunnen daarbij betrokken worden.

________________________________

Brigitte van der Linden
IJburg West – Haveneiland (tegenover Steigereiland)
Tel: 06-499 169 19

praktijk.brigitte@gmail.com