KidsCompas

Kinderen zijn van nature onderzoekend en willen graag nieuwe dingen ontdekken en leren.

Dit gaat het makkelijkst als ze hierbij hun talenten kunnen benutten. Kinderen die zich bewust zijn van hun talenten en deze inzetten, ontwikkelen meer zelfvertrouwen.

KidsCompas geeft inzicht in de unieke talenten van uw kind. Het laat zien waar uw kind warm voor loopt, wat de intrinsieke motivatie is en welke leerstijl uw kind heeft.

KidsCompass_Logo-240
Meer informatie: http://www.kidscompas.nl

Het KidsCompas toont:

• Waar de talenten van uw kind liggen;

• Hoe effectief – of ineffectief – uw kind gebruikt maakt van zijn/haar talenten;

• Hoe uw kind informatie verwerkt en wat de leervoorkeuren van uw kind zijn;

• In welke sociale omgeving deze talenten het beste tot hun recht komen.

Voorbeelden:

• U vraagt zich af waarom uw kind steeds conflicten heeft.

• U wilt begrijpen waarom uw kind zo’n moeite heeft met het leeraanbod op school.

• U wilt weten waarom het alsmaar gestimuleerd moet worden om huiswerk te maken.

• U snapt niet waarom uw kind niet lekker in zijn/haar vel zit.

• U wilt weten naar welke middelbare school uw kind het beste kan gaan.

 

KidsCompas in de opvoeding

Door de opvoeding van het kind te laten aansluiten bij zijn of haar talenten en bij de natuurlijke manier waarop het leert, kunt u uw kind geven wat het nodig heeft.


KidsCompas in het onderwijs

In het onderwijs kan KidsCompas nuttig zijn omdat het inzicht biedt in de wijze waarop uw kind informatie verwerkt, van welke leerstijlen het van nature gebruik maakt en hoe uw kind het makkelijkst leert. KidsCompas is een zinvolle aanvulling op de CITO-toets, die vooral de cognitieve intelligentie meet.


KidsCompas in de therapie

KidsCompas helpt mij als therapeut om uw kind nog beter te begrijpen en optimaal af te stemmen op de behoefte van uw kind. Het werkt voor uw kind als een hulpbron om een moeilijke periode door te komen of beter te begrijpen waardoor het telkens in een bepaalde situatie belandt en hoe het daar weer uit kan komen.


KidsCompas bestaat uit drie onderdelen

1. De Spelanalyse: die bestaat uit het invullen van een spel- en speelgoedlijst door de ouders en een spelobservatie of gesprek in de praktijk.

2. Een digitale vragenlijst: de Talentscan, die online wordt afgenomen. Het afnemen van de vragenlijst vindt plaats in mijn praktijk. Tijdens de Talentscan krijgt uw kind telkens twee stellingen voorgelegd en kiest het welke van deze twee stellingen hem of haar het meest aanspreekt.

3. Nadat de Talentscan en Spelanalyse uitgevoerd zijn, worden de resultaten van beide onderdelen samengevat in een unieke rapportage; het KidsCompas. De resultaten en de bevindingen van het KidsCompas worden in een gesprek met de ouders en het kind doorgenomen.

Met het KidsCompas krijgt u een document in handen dat een helder beeld van uw kind geeft, dat de talenten van het kind duidelijk zichtbaar maakt en dat jarenlang van bijzondere waarde kan zijn bij de verdere ontwikkeling en begeleiding van uw kind.

________________________________

Brigitte van der Linden
Scheepstimmermanstraat 24, 1019 WX Amsterdam
Tel: 06-499 169 19

 praktijk.brigitte@gmail.com